W dniach 13 - 17 lipca 2014 r .odbyła się XV Jubileuszowa Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla rektorów i prorektorów zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Narvil w Serocku k/Warszawy.

Na program Szkoły złożyły się następujące moduły, obejmujące łącznie 10 sesji wykładowych poświęconych przedstawieniu i przedyskutowaniu:

  • nowych trendów i prognozowanych zmian w szkolnictwie wyższym w naszym kraju,

  • wstępnych wyników prac FRP-ISW we współdziałaniu z KRASP, nad Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.,

  • trendów rozwojowych dotyczących kształcenia i uczenia się w systemie LLL,

  • zagadnień własności w odniesieniu do wyników prac badawczych, w nawiązaniu do prac nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: przewodniczący KRASP prof. W. Banyś a także przewodniczący Rady FRP prof. W. Siwiński, wiceprzewodniczący RGNiSW prof. Z. Marciniak, prof. M. Pałys rektor Uniwersytetu Warszawskiego, J. Górniak, kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, prof. A. Kraśniewski, Sekretarz Generalny KRASP, E. Chmielecka, profesor Szkoły Głównej Handlowej, K. Leja profesor Politechniki Gdańskiej oraz A. Wiśniewski, Naczelnik Wydziału Wspierania Innowacyjności Urzędu Patentowego RP.


Ocena ogólna XV Jubileuszowej Szkoły FRP dla rektorów i prorektorów, uśredniona na podstawie wypełnionych przez uczestników formularzy ewaluacyjnych, wyniosła 4,85 (w skali 1-5). Zyskała ona najwyższą ocenę wśród 15. Szkół dotąd zorganizowanych przez Fundację.