Rada FRP przyznała Profesorowi W. Siwińskiemu Medal PROPTER MERITA w związku z zakończeniem z dniem 31 sierpnia 2014r. pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady FRP w dwóch kolejnych kadencjach 2006-10 i 2010-14.

Wręczenie Medalu nastąpiło w dniu 13 lipca 2014 r. w trakcie recepcji powitalnej towarzyszącej obradom XV Szkoły FRP zarządzania strategicznego w szkolnictwie wyższym dla rektorów i prorektorów.

 

d1_(168).jpg        d1_(167).jpg        d1_(208).jpg