W dniach 27 - 29 listopada 2013 r. Prezes Fundacji Rektorów Polskich,  prof. Jerzy Woźnicki jako reprezentant Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich złożył wizytę w Kijowie, podczas której spotkał się z Przewodniczącym Związku Rektorów Ukraińskich, Rektorem Kijowskiego Uniwersytetu, prof. Leonidem Huberskym. Głównym celem spotkania było omówienie możliwości systemowej współpracy ukraińsko-polskiej na poziomie Konferencji Rektorów.