Fundacja Rektorów Polskich wspólnie ze swoim partnerem strategicznym - Firmą  Pearson  Central Europe, uruchomiła projekt badawczy pod nazwą "Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji. Szkolnictwo wyższe." Jego celem jest przedyskutowanie z polskim środowiskiem akademickim potrzeby i sposobu wprowadzenia programów kształcenia odpowiadających deskryptorom 5. poziomu Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji.
W ramach realizacji projektu, oprócz analiz dokumentów i literatury przedmiotu przeprowadzone zostały wywiady z przedstawicielami władz uczelni odpowiadającymi za zmiany programowe.
Wyniki tych badań zostaną przedstawione na Seminarium  pn. "Poziom 5. - brakujące ogniwo?", organizowanym przez Fundację Rektorów Polskich w dniu 12 grudnia 2013 r. w godz. 1030-1530 w siedzibie Fundacji w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 14. Udział w Seminarium jest bezpłatny.
 
Formularz zgłoszeniowy >>>
Program Seminarium >>>