W dniu 21 marca 2013 r. Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w spotkaniu członków Prezydium KRASP z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. Barbarą Kudrycką  dotyczącym przeprowadzania  debat w uczelniach.

 

Podsumowanie  wyników spotkania członków Prezydium KRASP z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego >>>