Tekst Oświadczenia KRASP w sprawie przypadków zakłócania swobody dyskusji w uczelniach akademickich >>>