Zakończyła się debata nad środowiskowym projektem Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020. Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Sszkół Polskich, wspólnie z Konferencją Rektorów Publicznych Sszkół Zawodowych, przyjęło uchwałę, w której stwierdza się m.in., że "projekt środowiskowy stanowi właściwą podstawę do przygotowania projektu narodowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce".

Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 - projekt środowiskowy >>>

 

Inne uchwały, wcześniej przyjęte przez ogólnokrajowe, reprezentatywne instytucje lub organizacje działające w szkolnictwie wyższym:

 

Uchwała Komitetu Sterującego, powołanego przez Konsorcjum KRASP(KRePSZ)-FRP-KRZaSP, z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia środowiskowego projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 >>>

 

Uchwała nr 29 Rady Fundacji Rektorów Polskich z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie projektu środowiskowego Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 opracowanego przez FRP w imieniu Konsorcjum z udziałem konferencji rektorów >>>

 

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020. Projekt środwoskowy jako podstawy prac prowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad narodową strategią rozwoju szkolnictwa wyższego na lata 2010-2020 >>>

 

Uchwała nr 32/2010 RGSW z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie strategii rozwoju szkolnictwa wyższego >>>

 

Opinia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 - projektu środowiskowego FRP, KRASP, KRZaSP >>>

 

Uchwała Komitetu Sterującego z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotycząca przebiegu i wyników debaty publicznej nad środowiskowym projektem Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 >>>