Odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Rektorów Polskich.

W trakcie posiedzenia Rada rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji, zatwierdziła sprawozdanie finansowe Fundacji oraz udzieliła Zarządowi absolutorium.