Z dniem 1 września 2008 r. rozpoczyna dzialalność Zespół Ekspertów FRP-ISW w składzie:

Prof. Marek Frankowicz (UJ)
Prof. Jadwiga Mirecka (CM-UJ)
Dr Tomasz Saryusz-Wolski (PŁ)
Jolanta Urbanik (UW)
Prof. Maria Ziółek (UAM)

Fundacja Rektorów Polskich i Instytut Społeczeństwa Wiedzy tworzą Zespół Ekspertów. W jego skład wchodzą znawcy problematyki szkolnictwa wyższego i systemu badań naukowych od lat zaangażowani w reformę polskiego szkolnictwa wyższego, działający dotąd w ramach rozmaitych grup zadaniowych. Fundacja i Instytut, tworząc Zespół, pragną zapewnić ekspertom ciągłość działań i zaplecze instytucjonalne. Fundacja i Instytut zapraszają członków Zespołu Ekspertów do udziału w pracach badawczych, eksperckich i szkoleniowych, do wygłaszania referatów i brania udziału w debatach toczących się w jej murach i w ten sposób będzie korzystać z ich wiedzy i doświadczeń. Zespół Ekspertów będzie służył Fundacji i  Instytutowi doradztwem w sprawach działalności programowej.

Skład Zespołu:
• Prof. Marek Frankowicz (UJ)
• Prof. Jadwiga Marecka (CM-UJ)
• Dr Tomasz Saryusz-Wolski (PŁ)
• Jolanta Urbanik (UW)
• Prof. Maria Ziółek (UAM)