W dniu 7 lipca 2008 r. odbyła się konferencja Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna, zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, pod patronatem Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego.

W części drugiej konferencji, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzy Woźnicki przedstawił prezentację, której mottem było stwierdzenie iż "Edukacja narodowa jest jednym z filarów, na których wspiera się państwo. To polska racja stanu powinna być naczelną przesłanką przemian oświatowych, których założeniem powinna być integralność systemu edukacji we wszystkich tego aspektach". Prezentację towarzyszącą temu wystąpieniu publikujemy tutaj.