W dniach 1-4 kwietnia br. w Poznaniu, odbyła się wizyta delegacji Związku Rektorów Uczelni Ukrainy, zorganizowana w ramach projektu pomocowego MNiSW-PW pn. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”. Uczelnią-gospodarzem wizyty był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Delegacja spotkała się m.in. z przedstawicielami KRASP.

Kluczowym punktem programu wizyty była debata rektorów poświęcona zagadnieniom finansowania szkolnictwa wyższego na poziomie systemowym i instytucjonalnym. Podstawą merytoryczną debaty rektorów, zgodnie z założeniem projektu, stały się wyniki i wnioski z przeprowadzonego w lutym 2019 r. badania „Finansowanie uczelni: nowe regulacje i mechanizmy, na Ukrainie i w Polsce”. Polsko-ukraiński zespół specjalistów ds. badań systemowych, przeprowadził wywiady pogłębione z rektorami lub prorektorami 25 wyselekcjonowanych uczelni publicznych w każdym z krajów. Celem badania było pozyskanie opinii rektorów polskich i ukraińskich w kwestii, jak powinien działać system finansowania szkolnictwa wyższego. Na podstawie wstępnych wyników rektorzy biorący udział w debacie przedyskutowali rekomendacje dla ministrów ds. szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce i na Ukrainie, które zostały zaproponowane w stanowisku wspólnym obu delegacji.

więcej informacji o przebiegu wizyty na stronie Politechniki Warszawskiej >>>>