W dniu 12 kwietnia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się ósma edycja cyklicznej konferencji naukowej pn. „Polityka publiczna a kapitał ludzki”, która ”, która w roku akademickim 2018/19 i następnych jest prowadzona przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, Instytut Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH oraz Fundację Rektorów Polskich.

Tematem wiodącym konferencji będzie Rola prewencji i rehabilitacji w budowaniu kapitału ludzkiego.Opiekunem merytorycznym tej edycji konferencji, która jest organizowana we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jest dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH.

Konferencja odbędzie się w dniu 12 kwietnia br. w Centrali ZUS, w godz. 10:30 – 15:45 (ul. Szamocka 3/5, 01-748 Warszawa, sala B05).

Rejestracja otwarta jest do 10 kwietnia br. pod adresem:

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IGS-KES/konferencje/Strony/konferencja_PolitykaPubliczna_Rejestracja.aspx

 Program Konferencji