W dniu 15 czerwca br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się szósta edycja cyklicznej konferencji naukowej pn. „Polityka publiczna a kapitał ludzki”, która prowadzona jest przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich.

Jej temat wiodący to „Polityka demograficzna i rozwój kapitału ludzkiego w Polsce”. Opiekunem merytorycznym tej edycji konferencji jest prof. dr hab. Irena E. Kotowska i dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak (Instytut Statystyki i Demografii SGH).

Rejestracja otwarta jest do 5 czerwca br. pod adresem: 

 http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IGS-KES/konferencje/Strony/konferencja_PolitykaPubliczna_Rejestracja.aspx

Program VI edycji konferencji