W dniu 25 kwietnia 2018 roku  w imieniu działających wspólnie Fundacji FRP-ISW prof. Jerzy Woźnicki podpisał umowę o współpracy w ramach ustanowionego partnerstwa strategicznego z Wydawnictwem Naukowym PWN.

Partnerzy Strategiczni: FRP-ISW i PWN w ramach realizacji zawartej Umowy będą działać wspólnie na rzecz realizacji celów i misji tych instytucji w zakresie edukacji i nauki, a w tym działalności wydawniczej, konferencyjnej i szkoleniowej.