Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP przygotowała Raport nr 6 pt. „Wybrane propozycje zmian do rządowego projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 26 marca 2018 r.”.

Zawarte w Raporcie nr 6 propozycje stanowią zbiór poprawek uznanych przez KSPSW KRASP za najważnejsze na tym etapie prac nad ustawą, uszeregowanych w ramach poszczególnych działów zgodnie ze spisem treści jej projektu.

Opracowanie to publikujemy z nadzieją na wykorzystanie zgłoszonych propozycji w dalszych pracach nad projektem Ustawy, m.in. w Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Raport nr 6