Prezes Fundacji Rektorów Polskich Prof. Jerzy Woźnicki w rozmowie z PAP pozytywnie ocenił tryb prac nad nową ustawą o uczelniach i wyraził poparcie dla głównego kierunku zmian.

Tekst dostępny jest pod linkiem:

"Prof. Woźnicki o Ustawie 2.0: popieramy kierunki zmian"