W dniu 15 grudnia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się czwarta edycja cyklicznej konferencji naukowej pn.„Polityka publiczna a kapitał ludzki, która prowadzona jest przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich.

Konferencja poświęcona będzie dialogowi społecznemu jako narzędziu tworzenia i prowadzenia polityki publicznej.

Rejestracja otwarta jest do 11 grudnia br. pod adresem: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IGS-KES/konferencje/Strony/konferencja_PolitykaPubliczna_Rejestracja.aspx

Program IV edycji konferencji

więcej informacji