Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej konferencji naukowej pt. „Polityka publiczna a kapitał ludzki”, która w roku akademickim 2016/17 i następnych będzie prowadzona przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich.

II konferencja naukowa odbędzie się w dniu 2 czerwca 2017 r.  w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Aleje Niepodległości 162, sala 152, bud. „G”).

Program oraz szczegółowe informacje o Konferencji >>>