Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzy Woźnicki, w dniu 6 marca 2015 r. został członkiem Europejskiej  Akademii Nauk i Sztuk, będąc zakwalifikowanym na podstawie analizy oceny dorobku, do Sekcji V tej organizacji pn. "Nauki  Społeczne, Prawo i Ekonomia".

 

Pismo Prezydenta European Academy of Sciences and Arts >>>

Informacje o European Academy of Sciences and Arts  http://www.euro-acad.eu