W wydaniu Rzeczpospolitej z dn. 8 maja br. ukazała się rozmowa z prof. Jerzym Woźnickim pt. Stwórzmy uniwersytety badawcze". Treść rozmowy dostępna jest także na stronie internetowej Rzeczpospolitej: http://www.rp.pl/artykul/107684,1107897-Stworzmy-uniwersytety-badawcze.html?p=1