W dniu 7 października 2013 r.  Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w trakcie której wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Czego uczy nas historia uniwersytetu? Przesłanie adresowane do studentów".