W dniach 26-27 lipca 2013 r.  odbyło się w hotelu Narvil w Serocku k/Warszawy  III wyjazdowe  posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, której Przewodniczącym jest Prezes Fundacji Rektorów Polskich - Prof. Jerzy Woźnicki.

W spotkaniu tym wzięli udział członkowie KOiL oraz zaproszeni Goście: Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Prof. Wiesław Banyś, oraz eksperci:  dr Łukasz Żelechowski (Uniwersytet Warszawski) i mgr Adam Wiśniewski (Fundacja Rektorów Polskich). Obrady KOiL KRASP były poświęcone przede wszystkim omówieniu Projektu  ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 16 lipca br. (projekt ustawy) i wypracowaniu stanowiska KRASP w tej sprawie (projekt stanowiska KRASP).

 

  • Stanowisko KRASP zawierające uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 16 lipca 2013 r. >>>
  • Dodatek nr 1 do Stanowiska KRASP >>>
    Dodatek nr 2 do Stanowiska KRASP >>>
    Załącznik nr 1 do Stanowiska KRASP >>>
    Załącznik nr 2 do Stanowiska KRASP >>>