Prof. Jerzy Woźnicki jako Przewodniczący Komisji ds Organizacyjnych i Legislacyjnych wziął udział w Posiedzeniu Prezydium oraz Zgromadzeniu Plenarnym KRASP, które odbyło się w dniach 26-27 kwietnia br. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.