W dniu 19 kwietnia 2013 r. Centrum Analiz i Dialogu Fundacji Rektorów Polskich wraz z Krakowską Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zorganizowało międzynarodowe sympozjum pn. "Financing and deregulation in higher education system". W sympozjum w charakterze panelistów wzięli udział przedstawiciele z Niemiec, Ukrainy, Polski oraz Republiki Czeskiej.