Fundacja Rektorów Polskich i Instytut Społeczeństwa Wiedzy są niezależnymi, pozarządowymi organizacjami pożytku publicznego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku od dochodów wybranej przez siebie organizacji. 

Zapraszamy Państwa do przekazywania 1% podatku na rzecz Fundacji Rektorów Polskich z przeznaczeniem na realizację jej misji, której istotą są działania na rzecz  rozwoju edukacji, nauki i kultury w naszym kraju.

Numer KRS Fundacji Rektorów Polskich

0000106747

Zapraszamy Państwa do przekazywania 1% podatku na rzecz Instytutu Społeczeństwa Wiedzy z przeznaczeniem na realizację jego misji, której istotą są działania na rzecz kształtowania warunków dla rozwoju społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy w naszym kraju.

Numer KRS Fundacji "Instytut Społeczeństwa Wiedzy"

0000169429