W dniach 12-20 VII br. odbyła się IV Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla rektorów-elektów kadencji 2008-12  zorganizowana w obiektach i przy wsparciu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP. Wykład inauguracyjny wygłosiła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Barbara Kudrycka.

Włączając liczne grono gości, którzy przedstawili swoje wystąpienia, a także wykładowców oraz panelistów, w różnych dniach w obradach Szkoły wzięło udział w sumie ok. 90 osób.

Na program Szkoły złożyło się osiem modułów tematycznych, przeprowadzono łącznie 19 sesji wykładowych, 5 debat panelowych oraz debatę końcową. Wśród gości, obok Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego B. Kudryckiej, znaleźli się m.in.: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP i Przewodniczący Rady ds. Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie RP prof. R. Legutko, Sekretarz Stanu  w Ministerstwie Sportu i Turystyki Z. Pacelt, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. G. Prawelska-Skrzypek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej prof. Z. Marciniak, Senatorowie RP: prof. R. Górecki - JM Rektor UW-M i prof. J. Rachoń - JM Rektor P.Gd. i Przewodniczący Rady NCBiR, a także Przewodniczący RGSW prof. J. Błażejowski.

Ocena ogólna IV Szkoły Letniej  dla rektorów, uśredniona na podstawie wypełnionych przez uczestników formularzy ewaluacyjnych, wyniosła 4,6 (w skali 1-5). Ankietowani rektorzy-uczestnicy Szkoły jednomyślnie opowiedzieli się za kontynuowaniem przedsięwzięć szkoleniowo-dyskusyjnych realizowanych przez FRP. Zgodnie z przedstawionymi przez nich wnioskami, Fundacja powinna przyspieszyć swoje najbliższe większe przedsięwzięcie planowane na 2009 r., tj. Szkołę dla kanclerzy, a także powinna zorganizować konferencję tematyczną z udziałem rektorów, dotyczącą kondycji i roli nauk humanistycznych, w szczególności w kontekście planowania rozwoju uczelni akademickich.

 Program Szkoły >>>