„Poziom 5 – brakujące ogniwo?” Podsumowanie
Autorzy: Ewa Chmielecka, Natalia Kraśniewska (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 978-83-7814-631-5
Objętość: 165
Oprawa: miękka

Niniejsza publikacja jest podsumowaniem badań prowadzonych od 2013 r. w ramach projektu „Poziom piąty Krajowych Ram Kwalifikacji” przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe. Celem tomu IV była aktualizacja informacji zgromadzonych we wcześniejszych publikacjach oraz dodanie nowych interpretacji, wynikających ze zmieniającej się sytuacji w polskich i europejskim szkolnictwie wyższym. W publikacji przedstawiono zagadnienia 5 poziomu w PRK i jego stanu formalnego, omówiono uzasadnienie społeczne dla kształcenia na 5 poziomie w kontekście rozwoju kapitału ludzkiego, ukazano doświadczenia międzynarodowe, poruszono zagadnienia programów 5 poziomu w odniesieniu do rynku pracy i studentów.