W dniu 23 września 2009 r. odbyło się doroczne, uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich oraz Instytutu Społeczeństwa Wiedzy.

Posiedzenie zostało otwarte przez prof. Włodzimierza Siwińskiego, Przewodniczącego Rady FRP.

 

W trakcie Sesji I prof. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP i Dyrektor ISW, przedstawił  informację o postępie prac FRP (we współdziałaniu z ISW) nad przedsięwzięciem Konsorcjum KRASP(z KRePSZ) - FRP - KRZaSP pn. Opracowanie projektu "Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.". Następnie zebrani wysłuchali wystąpienia głównego, przedstawionego przez prof. Witolda Jurka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki  i Szkolnictwa Wyższego pt. "Aktualne problemy szkolnictwa wyższego  i nauki - podejście strategiczne".     W ramach Sesji II, poświęconej problematyce  LLL w strategii rozwoju szkolnictwa wyższego, odbyła się dyskusja poprzedzona dwoma wystąpieniami wprowadzającymi: prof. Zbigniew Marciniak omówił aktualne rozumienie pojęcia LLL i co z tego wynika dla strategii rozwoju uczelni, natomiast prof. Aleksander Koj scharakteryzował Uniwersytety III wieku. W Posiedzeniu wzięło udział ponad 60 osób, a w tym m.in. prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow (Przewodnicząca Konferencji Akademickich Szkół Polskich).