W dniu 2 kwietnia br. obyło się posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w Malborku, w trakcie którego prof. J. Woźnicki wygłosił referat pt.: Zasadnicze kierunki w pracach nad Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego.