W dniach 5-6 grudnia 2008 r. prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w konferencji w Berlinie "Education and Labour Market - towards a knowledge based society in Europe", zorganizowanej w ramach cyklu polsko-niemieckich debat intelektualistów Discussion Forum: Germany and Poland in Europe, poświęconych różnym aspektom współpracy międzynarodowej w Europie. 

W programie konferencji ze strony polskiej znalazły się wystąpienia Radosława Sikorskiego, Michała Boniego, Jerzego Woźnickiego oraz Katarzyny Hall. Referat zaprezentowany przez Prezesa FRP był zatytułowany "Brain Drain as a challange for Poland".