Prof. Jerzy Woźnicki został ponownie wybrany na kolejną kadencję 2008-12 władz akademickich  na Przewodniczącego Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych oraz  członka Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.  KRASP jest partnerem strategicznym FRP.


Przewodniczący komisji stałych:

prof. dr hab. Tomasz Borecki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (rektor 2002-2008)
Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia

prof. dr hab. Witold Jurek
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (rektor 2002-2008)
Przewodniczący Komisji ds. Ekonomicznych

prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżynski
Rektor Politechniki Koszalińskiej
Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
Rektor Politechniki Warszawskiej
Przewodniczący Komisji ds. Nauki i Innowacji

prof. dr hab. Karol Musioł
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki
Politechnika Warszawska (rektor 1996-2002)
Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych