IV webinar: "Wydłużenie ewaluacji naukowej – nowe regulacje i uwarunkowania działania uczelni", odbędzie się już w najbliższy czwartek (21 maja) o godzinie 13:30. Organizatorem webinarium jest Fundacja Rektorów Polskich, w bliskiej współpracy z PCG Academia oraz z Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ewaluacja jakości działalności naukowej stanowi jeden z głównych obszarów regulacji w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wprowadzone rozwiązania są ciągle przedmiotem dyskusji i kontrowersji w środowisku akademickim. Dotyczy to także treści Rozporządzenia o ewaluacji.

Debata ekspertów w ramach kolejnego naszego webinarium, będzie obejmować m.in. następujące zagadnienia zaproponowane do rozpatrzenia:

 1. Problem: ewaluacja jakości działalności naukowej a ocena okresowa nauczycieli akademickich:
 • zakres pożądanej/niepożądanej korelacji tych dwóch procesów oraz jak obniżyć obserwowany poziom zaniepokojenia w uczelniach
 1. Problem: przewidywalność procesu ewaluacji jakości działalności naukowej:
  • uzasadnienie dokonanego wyboru wariantu zmiany wywołanej stanem epidemii; dlaczego nie przyjęto rozwiązania przesunięcia ewaluacji o dwa lata?
 2. Problem: sposób połączenia ewaluacji w latach 2017-2018 z ewaluacją w latach 2019-21 wg nowych zmienionych kryteriów;
  • zrównywanie punktów z lat 2017-2019 poprzez zmiany reguł wcześniejszych na nowe czy stare kryteria z mnożnikami; inne rozwiązania?
 3. Problem: ocena proponowanych zmian w Rozporządzeniu:
  • przedstawienie głównych zmian
  • przebieg dyskusji środowiskowej w świetle przedstawionych opinii
  • przewidywany kalendarz wprowadzania zmian
 4. Problem: ocena opisu wpływu:
  • kryteria przyznawania punktów za zasięg oraz ustalania mnożnika za znaczenie wpływu

W poszukiwaniu odpowiedzi na te i podobne pytania, w trakcie IV webinarium zabiorą głos:

Moderator: Prof. Stefan Jackowski - Członek Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW, Uniwersytet Warszawski

Eksperci:

Prof. Emanuel Kulczycki - Członek Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Jan Pomorski - Członek Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW; Uniwersytet Marie Curie-   Skłodowskiej w Lublinie

Dr Bartłomiej Skowron - Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska

 

Rejestracja i informacje

Udział w webinariach jest całkowicie otwarty i bezpłatny. Aby dokonać rejestracji wystarczy wejść na stronę: www.pcgacademiawebinaria.pl i wypełnić krótki formularz osobowy. Link umożliwiający udział w spotkaniu zostanie do Państwa przesłany w zwrotnej wiadomości e-mail. W razie pytań zapraszamy Państwa do kontaktu z Biurem Projektu pod numerem telefonu: 669 917 029.