Prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w konferencji pn. "Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce - wycena patentu i ocena ryzyka związanego z wdrożeniem", która odbyła się w dniach 4-5 września 2008 r. w Krakowie.