W dniach 31.05 - 3.06.2020 r. odbędzie się XXIII Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym, dla Kanclerzy, Kwestorów i Dyrektorów Finansowych w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym „Folwark Łochów” w Łochowie.

 Wstępnie przewidujemy wprowadzenie do Programu Szkoły m.in. następujących zagadnień:

• wdrażanie i interpretacja Ustawy 2.0: przegląd rozwiązań statutowych i pierwsze doświadczenia w sprawach zarządzania uczelnią
• decyzje administracyjne w działaniach w uczelni – przegląd i praktyczne stosowanie nowych regulacji
• perspektywy nowelizacji Ustawy 2.0, informacje o pracach Zespołu MNiSW Monitorującego Wdrażanie Ustawy 2.0
• kolejne rekomendacje delegacji KRASP i ZRUU, adresowane do uczelni i ministrów w obu krajach, sformułowane w ramach realizacji Projektu Polsko-Ukraińskiego MNiSW-PW 2018-21, wspieranego przez FRP: strategie i sfera governance
• prognozy i decyzje budżetowe 2020/21
• zamówienia publiczne
• problemy informatyzacji uczelni

Program Szkoły oraz Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie w kwietniu.