W dniu 17 września 2008 r. odbyło się doroczne Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów FRP-ISW.

Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy,zgodnie z tradycją, miało charakter seminarium akademickiego z udziałem zaproszonych gości, a w tym p. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, przedstawicieli KRASP, PAN, RGSW, PKA oraz instytucjonalnych partnerów strategicznych FRP-ISW. Zgodnie ze wspólną decyzją Rady FRP i Rady ISW tematem wiodącym spotkaniabyła problematyka strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.

Porządek obrad Zgromadzenia obejmował następujące punkty:

  • Otwarcie posiedzenia - prof. W. Siwiński, Przewodniczący Rady FRP

Sesja I (godz. 1115-1200 )

  • Misja FRP i ISW - 2007/08, prof. J. Woźnicki, Prezes FRP i Dyrektor ISW
  • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w polityce Państwa - wystąpienie otwierające prof. B. Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przerwa na kawę: godz. 1200 - 1230

Sesja II: Problemy strategiczne szkolnictwa wyższego w debacie rektorów (godz. 1230-1430)

o Referat główny - prof. Tadeusz Luty

o Wystąpienia zaproszone, otwierające dyskusję:

prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Andrzej Eliasz, Rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

prof. Włodzimierz Kurnik, Rektor Politechniki Warszawskiej

o Dyskusja

o Podsumowanie