W dniu 18 września 2019 r. w godz. 1130-1500  w siedzibie FRP-ISW w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 14, odbędzie się doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, które tradycyjnie mieć będzie charakter seminarium akademickiego z udziałem zaproszonych gości.

Program posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów