W dniu 8 grudnia 2017r. w g. 1230-1530 w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 14/1 odbędzie się bezpłatne Seminarium pt. „Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji regulacje ustawowe a potrzeby szkolnictwa wyższego” organizowane przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie ze swoim partnerem strategicznym Firmą Pearson Central Europe.

Poziom 5. jest istotnym ogniwem kształcenia w innych krajach jako tzw. „krótki cykl” boloński, z programami kończącymi się dyplomem typu „Associate Degree”.

Dyskusja nad potrzebą i możliwością ulokowania przez uczelnie programów na tym poziomie jest szczególnie ważna w kontekście zaprezentowanego we wrześniu projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tzw. Ustawa 2.0 i oczekiwanych nowych rozwiązań systemowych.

 

Program Seminarium

 
 

Powered by BreezingForms