W dniu 23 listopada 2015 r. Prof. Jerzy Woźnicki uczestniczył w konferencji dla Liderów Zarządzania Uczelnią pn. Lumen 2015, zorganizowanej przez Public Consulting Group i Perspektywy. Prezes Fundacji Rektorów Polskich jako gość specjalny przedstawił referat pt. "Szkolnictwo wyższe: zarządzanie, governance i polityka publiczna".