W 2015 roku ukazała się  publikacja pt. " Higher Education: A Worldwide Inventory of Research Centers, Academic Programs, and Journals and Publications." 3rd Edition zawierająca  m.in. w części 4 zestawienie najważniejszych centrów naukowych prowadzących badania nad szkolnictwem wyższym w poszczególnych krajach świata.

Międzynarodowe grono ekspertów  wskazało jedynie dwie  takie instytucje w Polsce, rozpoznawalne w świecie: Centrum Studiów nad polityką publiczna Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (prof. M. Kwieka) i Think-Tank Fundacja Rektorów Polskich - Instytut Społeczeństwa Wiedzy (prof. J. Woźnickiego).