Doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy tradycyjnie mające charakter  seminarium akademickiego z udziałem zaproszonych gości, odbyło się w dniu 18 września 2015 r. w siedzibie Fundacji  w Warszawie.

W trakcie Zgromadzenia Przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś przedstawił informacje o aktualnych działaniach KRASP. Następnie Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki  przedstawił  najważniejsze przedsięwzięcia

i projekty  realizowane  przez FRP-ISW  w  roku akademickim 2014/2015. Wiceprzewodniczący  Rady Głównej Nauki

i Szkolnictwa Wyższego prof. Zbigniew Marciniak  poinformował  o  aktualnych działaniach RGNiSW, a  następnie prof. Karol Musioł  przewodniczący  Rady  FRR, przedstawił  informacje o  ukonstytuowaniu  się  Kapituły Medalu FRP  PROPTER MERITA .

W drugiej części spotkania prof. J. Woźnicki przedstawił Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.  przyjęty przez KRASP.

Spotkanie zakończyło się dyskusją z udziałem fundatorów FRP-ISW i zaproszonych gości.