W dniu 23 kwietnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy. 

Rada rozpatrzyła m.in. sprawozdanie Zarządu z działalności Instytutu, zatwierdziła sprawozdanie finansowe Fundacji oraz udzieliła Zarządowi absolutorium.