Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy z udziałem zaproszonych gości, odbyło się w dniu 20 września 2013 r. w siedzibie Fundacji  w Warszawie.

W trakcie Zgromadzenia Przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś przedstawił informacje o aktualnych problemach szkolnictwa wyższego. Następnie Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki przedstawił najważniejsze przedsięwzięcie i projekty realizowane przez FRP-ISW w roku akademickim 2012/2013. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja, którą otworzyło wystąpienie prof. Józefa Lubacza Przewodniczącego RGNiSW nt. koegzystencji instytucji centralnych: organów i organizacji reprezentatywnych w systemie szkolnictwa wyższego, w świetle doświadczeń i założeń rozwojowych.

 

Galeria zdjęć Zgromadzenie Fundatorów FRP-ISW  20 września 2013 r. >>>