W dniu 28 lutego 2013 r.  Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Prof. Jerzy Woźnicki wystosował Pismo do Przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki, Prof. M. Karońskiego  w sprawie uzupełnienia struktury paneli NCN o nową dyscyplinę w dziedzinie nauk społecznych pn. nauki o polityce publicznej.

Pismo do Przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki Prof. M. Karońskiego >>>