Z głębokim żalem żegnamy

Profesora Jacka Namieśnika

Rektora Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020,

zaangażowanego w proces kreowania Uczelni,

specjalistę z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska,

uczonego o wybitnych osiągnięciach naukowych

 

Mamy poczucie wielkiej straty.

 

Pursuant to the Ordinance of the Minister of Science and Higher Education, a special Group on Monitoring of the Higher Education and Science Reform Implementation was appointed. The President of Polish Rectors Foundation Prof. Jerzy Woźnicki has been elected an member of this Group.

On 24-25 January 2019 The Europe-Ukraine Forum „Ukraine After 2019. A Change or a Continuation?” was held in Rzeszow. This event was prepared by the Foundation Institute for Eastern Studies.