W dniach 2-5 czerwca 2019 r. odbyła się kolejna XXII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich, Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w obiekcie konferencyjnym Hotelu „Natura Mazur” w Warchałach.

The 3rd edition of the Award contest „Leaders in University Management LUMEN” oragnised by the Public Consulting Group Academia has been announced.

The delegation of the CRASP met with a delegation from the Union of Rectors of the Universities of Ukraine in Poznań on 1-4 April 2019.