W dniu 17 listopada 2016 r. podczas posiedzenia Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana na kadencje 2016-20 Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego. Zadania, skład, zasady i tryb działania Komisji zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w dniu 18 listopada 2016 r.

W dniu 14 marca 2017r. w Hotelu „Novotel Warszawa Centrum” odbyła się Ogólnopolska Konferencji pn. Poziom 5 –brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek pracy. Głównym celem Konferencji było przedstawienie środowisku akademickiemu, przedstawicielom otoczenia społecznego szkół wyższych oraz innym zainteresowanym osobom i instytucjom, wyników badań i debat dotyczących 5. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, jako potencjalnego obszaru kształcenia istotnego także dla szkolnictwa wyższego.

Informujemy, iż Konkurs na nazwę kwalifikacji pełnej na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji został rozstrzygnięty. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 14 marca 2017 r., podczas konferencji Poziom 5 – brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek pracy. Do konkursu zostało zgłoszonych ponad 50 propozycji nazw m. in. kwalifikator zawodowy, inicjator, tytuł ekscepcjata, tiron/ tyron, rzemieślnik, pionier, perkoz.