Pomiń nawigację
ISW Logo

Aktualności

  wersja polska   english version

XVIII Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla Rektorów i Rektorów-Elektów kadencji 2016-20

2016-05-27

W dniach 10 - 14 lipca 2016 r. w obiekcie hotelowo-konferencyjnym "St.Bruno" w Giżycku odbędzie się XVIII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla Rektorów i Rektorów-Elektów kadencji 2016-20.

Program XVIII Szkoły Zarządzania Strategicznego >>>

czytaj więcej

Wspólny projekt PCG Polska i Fundacji Rektorów Polskich

2016-04-26

PCG Polska, wspólnie z wiodącym think-tankiem, prowadzącym badania w zakresie szkolnictwa wyższego - Fundacją Rektorów Polskich, zainicjowały w kwietniu br. prace w ramach pilotażowego projektu badawczego pn. „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych". Nasza inicjatywa ma na celu przetestowanie innowacyjnych mechanizmów analizy danych na przykładzie procesu pozyskiwania  kandydatów na studia i rekrutacji studentów.

U podstaw przyjętych przez nas założeń leży przekonanie, iż zdolność szkoły wyższej do budowania przewagi konkurencyjnej zależy od jej gotowości do efektywnego wykorzystywania informacji, znajdujących się zarówno w jej własnych zasobach, jak i publicznie dostępnych bazach danych. Jesteśmy przekonani, że uczelnie posiadające efektywne narzędzia do podejmowania decyzji w oparciu o dane będą lepiej przygotowane na wyzwania, jakie stawia przed nimi rynek oraz krajowe i międzynarodowe instytucje akredytacyjne.

czytaj więcej

XVII Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych

2016-04-15

W dniach 29 maja - 1 czerwca 2016 r. w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i obiekcie konferencyjnym Hotelu Przystań w Olsztynie odbędzie się XVII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla kanclerzy, kwestorów i dyrektorów finansowych.

Program XVII Szkoły Zarządzania Strategicznego FRP >>>

Formularz Zgłoszeniowy >>>

czytaj więcej

Medal FRP Propter Merita - zasady przyznawania

2016-03-23

W imieniu Kapituły  Medalu FRP PROPTER MERITA, działającej pod przewodnictwem prof. Katarzyny Chałasińskiej - Macukow i Zarządu FRP, zwracamy się do:

  • konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni działających w ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
  • lokalnych konferencji/kolegiów rektorów,
  • działających wspólnie kanclerzy biorących udział w danym roku w Szkole FRP Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym - z ich własnej inicjatywy lub na wniosek występujących wspólnie kwestorów uczestniczących w tej Szkole,
o udział we wspólnym zgłaszaniu kandydatów do Medalu FRP w 2016 roku, do dnia 30 czerwca br., zgodnie z przekazanymi wcześniej informacjami, dotyczącymi zasad przyznawania Medalu.

Dokumentacja zawierająca Regulamin i Zasady przyznawania Medalu FRP PROPTER MERITA:   

Regulamin <<<     

Zasady <<<

czytaj więcej

1% dla ISW

2016-02-19
Instytut Społeczeństwa Wiedzy jest niezależną, pozarządową organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku od dochodów wybranej przez siebie organizacji o tym statusie.

Zapraszamy Państwa do przekazywania 1% podatku na rzecz Instytutu Społeczeństwa Wiedzy z przeznaczeniem na realizację jego misji, której istotą są działania na rzecz kształtowania warunków dla rozwoju społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy w naszym kraju.

Numer KRS Fundacji "Instytut Społeczeństwa Wiedzy" - 0000169429
czytaj więcej

1% dla FRP

2016-02-19
Fundacja Rektorów Polskich jest niezależną, pozarządową organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku od dochodów wybranej przez siebie organizacji o tym statusie.

Zapraszamy Państwa do przekazywania 1% podatku na rzecz Fundacji Rektorów Polskich z przeznaczeniem na realizację jej misji, której istotą są działania na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w naszym kraju.

 

Numer KRS Fundacji Rektorów Polskich - 0000106747

czytaj więcej

Seminarium „Dobre Praktyki PPP. Budowa i zarządzanie akademikami”

2016-02-12

02.03.2016 r. od godz. 10:00 do 17:30 w kampusie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (sala konferencyjna w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym) trwać będzie seminarium na temat: Dobre Praktyki PPP. Budowa i zarządzanie akademikami. Seminarium organizowane jest przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Rektorów Polskich.

Jego celem jest stworzenie platformy umożliwiającej przeprowadzenie dogłębnej i wszechstronnej analizy zagadnień prawnych i ekonomicznych związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym oraz wskazywanie dobrych praktyk w jego realizacji w szkolnictwie wyższym. Seminarium przybliży możliwości płynące ze współpracy nauki z sektorem prywatnym, a specjaliści-praktycy ułatwią ich realizację. Zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium oraz sylwetkami wykładowców. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Informacje o Seminarium >>>

 

PARTNER Seminarium


image002.jpg

czytaj więcej

Posiedzenie Prezydium KRASP

2016-01-19

W dniu 18 stycznia 2016 r. Prof. Jerzy Woźnicki uczestniczył w obradach Prezydium KRASP. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Śląski. Prof. J. Woźnicki poinformował o pracach Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz aktualnych działaniach FRP-ISW.

Informacje dla Prezydium KRASP >>>

czytaj więcej
Pokaż wszystkie wiadomości dotyczące: FRP, ISW
© Fundacja Rektorów Polskich. Instytut Społeczeństwa Wiedzy.
projekt i wdrożenie xidemia.com