W dniu 17 listopada 2016 r. podczas posiedzenia Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana na kadencje 2016-20 Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego. Zadania, skład, zasady i tryb działania Komisji zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w dniu 18 listopada 2016 r.

Komisja rozpoczęła swoja działaność w styczniu 2017 r.  W dniu 24 marca br. podczas posiedzenia plenarnego KSPSW przedstawiła w formie Raportu pierwsze opracowanie swoich prac (Raport 1.). Następnie w dniu 31 maja 2017 r. podczas kolejnego posiedzenia KSPSW z udziałem Przewodniczącego KRASP, JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta oraz gościa Komisji JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusza Kuczyńskiego został zaprezentowany Raport nr 2.0. Opracowanie to, przygotowane przez Zespół Redakcyjny Komisji, po dyskusji oraz szczegółowej analizie dokonanej przez Zespół Konsultantów, zostało pozytywnie zaopiniowane  a następnie przyjęte przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w dniu 9 czerwca br. podczas posiedzenia we Wrocławiu.
Najważniejszą częścią Raportu nr 2.0  jest w pełni zredagowana propozycja treści działu poświęconego ustrojowi uczelni do projektu Ustawy 2.0, jako w naszej intencji, nowej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, wraz ze wnioskowaną przez Komisję zmianą układu jej treści.

Zasadnicze zadania KSPSW

 

Skład Komisji

 

Raport nr 1.

Raport nr 2.0

Raport nr 2.1

 

Raport nr 3.0