W dniach 2-5 czerwca 2019 r. odbędzie się XXII Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym, dla Kanclerzy, Kwestorów i Dyrektorów Finansowych w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym „Natura Mazur Resort & Conference” w Warchałach k. Szczytna.

W dniu 1 lutego 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, powołanego na mocy zarządzenia, przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki został członkiem zespołu.

W dniach 24-25 stycznia 2019 r. w Rzeszowie, w G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce, odbyło się XII Forum Europa-Ukraina pod hasłem “Ukraina po 2019 roku. Ile zmiany, ile kontynuacji”, zorganizowane przez Instytut Studiów Wschodnich.