W dniu 14 marca 2017r. w godz. 1100 – 1715 w Hotelu „Novotel Warszawa Centrum” odbędzie się Ogólnopolska Konferencji pn. Poziom 5 –brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek pracy. Głównym celem Konferencji będzie przedstawienie środowisku akademickiemu, przedstawicielom otoczenia społecznego szkół wyższych oraz innym zainteresowanym osobom i instytucjom, wyników badań i debat dotyczących 5. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, jako potencjalnego obszaru kształcenia istotnego także dla szkolnictwa wyższego.
Konferencja będzie podsumowaniem wyników trzyletniego projektu badawczego pn. „Piąty Poziom Krajowych Ram Kwalifikacji” realizowanego przez naszą Fundację wspólnie z naszym partnerem instytucjonalnym firmą Pearson Central Europe oraz grupą uczestniczących uczelni.
Wyniki badań związanych z realizacją projektu w latach 2013-2016 można znaleźć w publikacjach FRP pt.: „Poziom 5 – brakujące ogniwo?” {cz. I, II i III}, dostępnych w zakładce Publikacje
Udział w Konferencji jest bezpłatny. Rejestracja trwa do dnia 7 marca 2017 r.
 
PATRONATY:
MNiSW       RGNiSW       KRASP      KRePSZ       KRZaSP       frse       forum akademickie

  

Program Konferencji

 
Formularz rejestracyjny:

Deklaracja udziału w warsztatach w godzinach 16:15 - 17:15

Powered by BreezingForms